Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Parturi-kampaamo kauneushoitola Ritva Sjöblom
Brahenkatu 7 C56
20100 TURKU
Puh. 040 775 9152

Rekisterin nimi

Parturi-kampaamo kauneushoitola Ritva Sjöblomin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

Tietojen luovutus

Parturi-kampaamo kauneushoitola Ritva Sjöblom voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Parturi-kampaamo kauneushoitola Ritva Sjöblom
Brahenkatu 7 C56
20100 TURKU

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Ritva Sjöblomille puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 040-775 9152; kirjeitse osoitteeseen Parturi-kampaamo kauneushoitola Ritva Sjöblom / Brahenkatu 7 C56, 20100 TURKU tai sähköpostitse osoitteeseen info [at] pkkh.net.